Pravilnik o zasebnosti

V skladu s postopkom, določenim v Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostim pretokom teh podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/EC (Uredba o splošnih podatkih o varstvu podatkov, GDPR) spodaj navajamo informacije, ki so povezane z obdelavo teh podatkov.

Politiko varstva podatkov je lahko zaradi prilagajanja dejavnostim in storitvam Moderne galerije podvržena spremembam z upoštevanjem obstoječih predpisov.

Odgovorna stranka

Moderna galerija
Windischerjeva 2
1000 Ljubljana, Slovenija
+386 1 2416 800
Kontakt: info@mg-lj.si

Cilji obdelave podatkov

Vaši podatki bodo obdelani za namene arhiviranje informacij in oblikovanja profilov za izboljšanje kakovosti dokumentacijske dejavnosti Moderne galerije.

Osebni podatki bodo obdelani izključno za zgoraj omenjen namen in bodo shranjeni, dokler zainteresirana stranka ne zahteva umika teh podatkov. V takih okoliščinah se bodo informacije shranjevale samo za arhivske dejavnosti ali, če je to primerno, na utemeljenih pravnih razlogih. Te informacije v nobenem primeru ne bodo obdelane na način, ki ni v skladu s temi cilji.

Upravičenost

Moderna galerija je referenčna točka in ena ključnih nacionalnih institucij, katere namen je spodbujanje znanja in dostopa javnosti do moderne in sodobne umetnosti v različnih oblikah, s čimer Moderna galerija spodbuja družbeno komuniciranje vizualnih umetnosti, fotografije, avdiovizualnih vsebin in performansov. Moderni galeriji je kot instituciji nacionalnega pomena zaupana naloga spodbujanja dostopa do zbirk in dejavnosti tako za slovenske kot za mednarodne obiskovalce, s čimer razširja znanje o umetniških delih.

V nadaljevanju so pravni razlogi za obdelavo osebnih podatkov, ki jih Moderna galerija izvaja pri izpolnjevanju svojih ciljev glede na vrsto obdelave podatkov:

 • GDPR: 6.1.a) Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, je dal privolitev v obdelavo svojih osebnih podatkov zaradi enega ali več posebnih razlogov.
 • GDPR: 6.1.b) Obdelava je potrebna za izvedbo naročila, katere predmet je subjekt, ali za namene ukrepanja na zahtevo subjekta, ki je predmet, pred sklenitvijo pogodbe.
 • GDPR: 6.1.e) Obdelava je potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu, ali pri izvajanju uradnih organov, ki so zaupani upravljavcu.

Moderna galerija vam ponuja priložnost, da prekličete storitev in umaknete osebne podatke.

Vaše podatke moramo obdelati, da boste lahko deležni storitev in dejavnosti, ki jih ponuja Oddelek domumentacija-arhiv Moderne galerijie, ki vključuje:

 • dokumentacijo biografskih podatko kot so osebne mape umetnikov, mape razstavnih prizorišč, osebne mape avtorjev, splošni vnosi (npr. nagrade, festivali).

Prejemniki

Podatki se ne bodo razkrivali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih okoliščinah. Podatke bodo obdelali zgolj tretje osebe, ki so odgovorne za obdelavo podatkov, da ohranimo in zagotovimo delovanje raziskovalnih dejavnosti in storitev Moderne galerije. Legitimnost podatkov, ki jih obdelujejo te stranke, je povezana z izvajanjem dogovora, sklenjenega z Moderno galerijo, v skladu s členom 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Moderna galerija hrani podatke na Arnesovem strežniku (Akademska in raziskovalna mreža Slovenije), ki je v javni domeni v skladu s hranjenjem podatkov v oblaku z varno zaščito zasebnosti.

Pravice zainteresiranih strank

Osebni podatki, ki jih zagotovi zainteresirana stranka, so pravilni in točni, zainteresirana stranka mora obvestiti Moderno galerijo o kakršnihkoli spremembah podatkov. Za kakršnokoli izgubo podatkov, ki bi jo Moderni galeriji povzročila tretja stranka z nepravilnimi, netočnimi ali nepopolnimi podatki, je izključna odgovornost tretje stranke.

Pravice v skladu z določili v GDPR lahko uveljavljate kadarkoli:

 • Pravica do dostopa do vaših osebnih podatkov in vseh informacij, povezanih z obdelanimi podatki.
 • Pravica do popravka osebnih podatkov.
 • Pravica do umika osebnih podatkov.
 • Pravica do omejitve pri obdelavi podatkov.
 • Pravica do nasprotovanja obdelavi vaših osebnih podatkov.
 • Pravica do prenosa vaših osebnih podatkov.
 • Pravica do preklica privoljenja, brez vpliva na zakonitost obdelave podatkov na podlagi soglasja pred njihovo odstranitvijo.

Če želite uveljavljati svoje pravice ali zahtevati informacije za obdelavo ustreznega postopka, prosimo, da se obrnete na mail: dokumentacija@mg-lj.si ali po pošti: Oddelek dokumentacija-arhiv, Moderna galerija, Windischerjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija. Za dokazovanje vaše identitete priložite kopijo veljavnega osebnega dokumenta.