Vizualna umetnost v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini od 1975 do 2015

GALERIJA VELENJE, VELENJE, SLOVENIJA
30.09.2015 – 05.12.2015
[katalog]